Het begin...

van jouw eigen verhaal is anders. Misschien
kunnen we onze verhalen wel uniek noemen.
Anders dan anders. Een verhaal dat vertelt over
pijn en moeite. Tranen die vloeiden. Maar ook
een randje hoop… Een zoektocht die jou dichter
bij jezelf bracht.

Een hoop die gekleurd is.. Een randje in de
kleuren van de regenboog. Een God die alle
diversiteit laat uitvloeien over de wereld. Onze
verhalen zijn gekleurd en divers met altijd een
sprankje hoop. En deze verhalen kun je op Geheim Begin
lezen: een weten dat jij niet alleen bent.

van jouw eigen verhaal is anders. Misschien kunnen we onze verhalen wel uniek noemen. Anders dan anders. Een verhaal dat vertelt over pijn en moeite. Tranen die vloeiden. Maar ook een randje hoop… Een zoektocht die jou dichter
bij jezelf bracht.

Een hoop die gekleurd is.. Een randje in de kleuren van de regenboog. Een God die alle diversiteit laat uitvloeien over de wereld. Onze verhalen zijn gekleurd en divers met altijd een sprankje hoop. En deze verhalen kun je op Geheim Begin lezen: een weten dat jij niet alleen bent.

LHBTI

LHBTI+ is voluit: LHBTIAPQ+. Dit is een allesomvattende term voor iedereen die zich niet hetero of cisgender voelt. Maar wat betekenen al die letters nou eigenlijk?

De letters

L: De ‘L’ staat voor Lesbisch. Dit ben je als je als vrouw op vrouwen valt.

H: Deze letter staat voor Homoseksueel en dit betekent dat je als man op mannen valt.

B: De ‘B’ staat voor Biseksueel. Dit ben je als je je seksueel aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen.

T: De letter ‘T’ staat voor Transgender. Dit betekent dat je je niet (helemaal) thuis voelt in de geslachtsrol die past bij het geslacht waarmee je geboren bent. Je bent bijvoorbeeld geboren met het mannelijke geslacht maar je voelt je (gedeeltelijk) behoren tot vrouw, of andersom.

I: De ‘I’ staat voor Intersekse. Iemand die intersekse is, is geboren met geslachtskenmerken van zowel mannen als vrouwen. Er bestaan hierin tientallen vormen. Je kan ook een mix van vrouwelijke en mannelijke hormonen, chromosomen en genen hebben.

A: Deze letter staat voor Aseksueel. Dit ben je als je geen seksuele aantrekking voelt tot anderen personen. Ook hierin bestaan verschillende vormen. Zo kan het zijn dat je je wel aangetrokken voelt tot personen maar je geen seksuele drift ervaart. Ook kan het andersom zijn, dus dat je wel een seksuele drift ervaart maar je niet aangetrokken voelt tot anderen. Het kan ook zijn dat je dit beide niet ervaart, of juist een combinatie van deze vormen.

P: De letter ‘P’ staat voor Panseksueel. Een Panseksueel kan vallen op alle mensen, ongeacht of diegene een jongen, meisje, intersekse persoon, non-binair persoon, transgender persoon, a-gender, bi-gender of genderfluïde is.

Q: Deze laatste letter staat voor Queer en is een overkoepelende term voor LHBTIAPQ+. Het wordt vaak gebruikt door mensen die zich niet hetero of cisgender voelen, maar liever niet gebruik willen maken van de hokjes.

Uitgangspunten

Geheim Begin is ontwikkeld in het kader van de LCC+ Projecten. Dit zijn projecten die worden ondersteund door het ministerie van OCW ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBTI’ers.

Uitgangspunt van LCC+ en de christelijke LHBTI-organisaties daarachter is dat we ervan overtuigd zijn dat LHBTI’ers geliefd zijn door God, dat LHBTI’ers geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, en dat kerken en geloofsgemeenschappen een veilige plek voor hen bieden.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen tegen LHBTI-zijn en geloof aankijken. Toch geloven wij dat een christelijke LHBTI’er wordt geroepen om in vrijheid zijn of haar leven zelfstandig vorm te geven.

Geheim Begin probeert door het delen van verhalen via verschillende media juist te laten zien hoe verschillende mensen hun LHBTI-zijn en geloof combineren, of hoe hun directe omgeving is omgegaan met de coming-out van een dierbare.

Uitgangspunten

Geheim Begin is ontwikkeld in het kader van de LCC+ Projecten. Dit zijn projecten die worden ondersteund door het ministerie van OCW ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBTI’ers.

Uitgangspunt van LCC+ en de christelijke LHBTI-organisaties daarachter is dat we ervan overtuigd zijn dat LHBTI’ers geliefd zijn door God, dat LHBTI’ers geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, en dat kerken en geloofsgemeenschappen een veilige plek voor hen bieden.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen tegen LHBTI-zijn en geloof aankijken. Toch geloven wij dat een christelijke LHBTI’er wordt geroepen om in vrijheid zijn of haar leven zelfstandig vorm te geven.

Geheim Begin probeert door het delen van verhalen via verschillende media juist te laten zien hoe verschillende mensen hun LHBTI-zijn en geloof combineren, of hoe hun directe omgeving is omgegaan met de coming-out van een dierbare.

Literatuur

Digitaal

  • ‘De kast, de kerk, en het koninkrijk’: EO documentaire waarin drie generaties gelovige LHBTI’ers vertellen over hun leven en geloof
  • ‘Ik ben er geen, ik ken er geen’: EO documentaire waarin gelovige LHBTI’ers vertellen hoe het is om op te groeien in een kerk waar men denkt dat niemand ‘er een is’ en waar homo niet meer is dan een grap of scheldwoord
  • Podcastserie ‘Aan het eind van de Regenboog’: podcastserie waarin elke twee weken diverse thema’s omtrent LHBTI-zijn en geloof worden besproken
  • HolyBe: hét platform voor christelijke LHBTI-jongeren waar alle informatie over LHTBI-zijn en geloof wordt besproken via vlogs, filmpjes, en andere posts! 

Literatuur

  • Adam en Evert: de spanning tussen kerk en homoseksualiteit’ door Ruard Ganzevoort et al. (2010): dit boek bespreekt twee dingen. Allereerst geeft het ook verhalen weer van de verschillende keuzes die christelijke LHBTI’ers maken t.a.v. hun homoseksualiteit. Daarnaast biedt het verschillende narratieven waarmee naar homoseksualiteit wordt verwezen en gekeken: zonde, strijd, vreemdelingschap etc. Bij al deze narratieven worden kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld die de dialoog bevorderen om tot een nieuwe visie op homoseksualiteit en kerk-zijn te komen. 
  • ‘Verscheurd’ door Justin Lee (2014): het verhaal van Justin Lee, een toegewijd christen die worstelt met zijn eigen homoseksualiteit. In zijn proces van ontkenning, coming-out, Bijbelstudie, en zelfacceptatie ontzenuwt Lee een aantal vooroordelen die mensen en kerken kunnen hebben aangaande homoseksualiteit. De auteur hoopt met dit boek een bijdrage te kunnen leveren om het moeizame gesprek over kerk en homoseksualiteit open te breken en verschillende visies en standpunten samen te brengen.  
  • ‘De Veilige Kerk’ door John Lapré (2017): persoonlijk verhaal van John Lapré waarin hij zijn eigen proces beschrijft over het accepteren van zijn homoseksualiteit. In dit boek worden de kerken opgeroepen om een veilige omgeving te bieden waar liefde heerst en waarin er ruimte mag zijn voor verschillen in beleving.

Mis nooit een verhaal

Volg ons ook op onze social media kanalen
en mis nooit een nieuwe video, podcast of verhaal

Of schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand
een overzicht met alle nieuwe verhalen!