#9 Ben ik een schandknaap?

We duiken weer de Bijbel in: welke teksten in het Nieuwe Testament lijken te zeggen dat homoseksualiteit niet mag? 

“En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand,” staat in Romeinen 1:27. En in de engelse vertaling staat in 1 korinthe 6:9-10 zelfs het woord homosexuality. Wat moeten we met deze teksten? Theoloog Hinke neemt ons weer mee terug naar de tijd van het Nieuwe Testament en loods ons erdoorheen. 

Aan het
eind van
de regenboog

Nog niet uitgeluisterd?