Samen de toekomst in

Samen met onze dochter zijn wij de toekomst in gegaan. Zoals Jan in het vorige blog zei: “We zijn steeds meegegaan in het proces.” De weg die volgde, bracht veel voort. We kregen er officieel een schoondochter bij en waren zeven jaar geleden erbij op hun bruiloft. Ook dat was best een grote stap voor ons, maar achteraf zijn we dankbaar dat we gegaan zijn.

Jan: “Ze vroeg mij of ik haar de kerk in wilde brengen tijdens haar huwelijk. In eerste instantie wilde ik dat niet. Op tijd besefte ik wat het voor haar betekent: Begrip en liefde!” Het had de band met onze dochter een knauw gegeven als wij er op haar belangrijke dag er niet bij waren geweest.

De liefde...

De relatie met onze dochter is prima en met haarzelf gaat het gelukkig ook al jaren goed. Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren hobbels genomen maar ik denk dat we met elkaar en naar elkaar toe zijn gegroeid. Hierdoor kun je liefdevol met el-kaar omgaan! We zijn ervan overtuigd dat je met liefde meer bereikt dan met ‘op afstand houden’. Jan en mij is gevraagd om deze reeks af te sluiten met een aantal adviezen. Op geestelijk niveau is ons belangrijkste advies: Laat liefde het belangrijkst zijn, zoek God in gebed! Wat betreft praktische adviezen willen wij ons richten tot drie groe-pen, als eerste de ouders van een homoseksueel kind: Als ervaringsdeskundige ouders denken wij dat ‘lotgenoten’ enorm kunnen helpen! Probeer mensen te vinden die met je meedenken. Contact met “lotgenoten” kan ook via speciale groepen, vind ze bijvoorbeeld via het LCC, Christenqueer, Face-book en Wijdeouders van Wijdekerk. Zij hebben groepen voor jongeren, maar ook contac-ten voor ouders. Blijf als ouders ook met elkaar praten, ook als je het niet altijd met elkaar eens bent. Tegen hen die nog in de kast zitten willen we zeggen: Wacht niet met je coming-out tot je helemaal in de put zit of in een minderwaardigheidscomplex beland. God houdt evenveel van jou als van een ander!

Sta open

Gemeenteleden en kerkleiders willen we meegeven: Sta open voor elkaar! Blijf met elkaar praten ook als je het niet altijd met elkaar eens bent. Weerstand in de kerk is vaak onwetendheid en ongemak van het niet weten hoe om te gaan met homo-seksualiteit. Maak en houd homoseksualiteit bespreekbaar en heb niet direct een mening. Roep niet: “Het komt hier niet voor”. Zo voorkom je dat jongeren die toch al moeite heb-ben met hun eigen gevoelens, hier niet mee naar buiten durven te komen. Noem homoseksualiteit vanaf de kansel, geef de mensen aandacht en gebed, noem ze maar. Geef beide standpunten de ruimte en toon daar ook begrip voor. Laat ze voelen dat ze veilig zijn en geliefd zijn in de kerk. In liefde moet men naar elkaar omzien. Wees een veelkleurige gemeente, accepteer elkaars zienswijzen naast el-kaar in een veilige omgeving!
Kind van God Verhaal Geheim BEgin
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel ver-toon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het on-recht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

1 Korintiërs 13: 4-7

Misschien houd je meer van muziek? Luister dan maar eens naar dit lied, kinderlijk eenvoudig maar o zo waar: Kind van God, Ellen Laninga-van der Veer Heel gewoon Zoals ik ben Ben ik een kind Van de Here God Heel gewoon Zoals ik ben Ben ik een kind van God Als ik lach Maak ik God blij Als ik huil Dan troost Hij mij Voel ik me goed Of juist heel rot Ik blijf een kind Een kind van God Wat helpt bij acceptatie? Verdiep jezelf en bid om wijsheid!
Nog niet uitgelezen?

We hebben nog meer verhalen voor jou.

Mis nooit een verhaal

Volg ons ook op onze social media kanalen
en mis nooit een nieuwe video, podcast of verhaal

Of schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand
een overzicht met alle nieuwe verhalen!